fbpx
CAS Nedir?

CAS Nedir?

Das ve ark. (1994)’na göre, PASS Teorisi; zekayı bilişsel işlemler olarak yeniden kavramsallaştıran bir görüş ortaya koymaktadır.

PASS Teorisi insanın bilişsel fonksiyonlarını, bilginin temeli olarak kabul edilen Planlama, Dikkat, Eşzamanlı ve Ardıl bilişsel işlemlere dayandırmaktadır.

Bilişsel Değerlendirme Sistemi (CAS), 5-17 yaş grubu çocukları bilişsel açıdan değerlendiren ve PASS Teorisine dayanan bir bilişsel değerlendirme ölçütüdür. Naglieri (1999) ve Das’a (1997) göre PASS bilişsel süreçleri, insan entelektüel işleyişinin temel yapı taşlarıdır.

Kısaca bu 4 alandan bahsedecek olursak planlama süreçleri, istenen bir hedefe ulaşmak için bilişsel kontrol, süreç ve bilginin kullanımı ve öz düzenleme alanını ifade eder. Dikkat süreçlere odaklanma, seçici bilişsel aktivite ve dikkat dağınıklığına karşı direnci kontrol eder. Eşzamanlılık ve Ardıllık ise, bilgi üzerinde bireyin çalışmasını, kısa süreli hafızasını, akademik becerilerini kontrol eder.

CAS dört temel süreç ile değerlendirmede rol oynar, bir çocuğun ne kadar iyi düşündüğünü ve senkron olabildiğini, duygusal süreçlerin beyindeki etkisini anlamak için, etkili ayırıcı tanı için kullanılabilecek çocuğun güçlü yönlerini ve ihtiyaçlarını keşfetmek için, objektif değerlendirme yapmak ve son olarak uygun müdahaleleri seçmek veya tasarlamak için kullanılır.

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocukların, öğrenme güçlüğü olanların, zihinsel engelli olanların, travmatik beyin hasarı olanların, ciddi duygusal bozuklukları olanların, üstün zekalı çocukların değerlendirilmesi ve planlama problemleri olanların belirlenmesi, başarının öngörülebilmesi gibi durumlar için CAS (Bilişsel Değerlendirme Sistemi) uygulanabilir.

İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından uygulayıcı yeterlilik sertifikası olan uzmanlar tarafından uygulama yapıldığına dikkat ederek sorgulayabilirsiniz.

Randevu Al Hemen Ara
WhatsApp'tan bize yazın