fbpx

Çocuk ve Gençlerde Bilgisayar Kullanımı

Bilgisayar, yirminci yüzyılda en önemli icatlardan biri olarak kabul edilirken, insanoğlunun yaşamında vazgeçilmez bir yer almıştır. Durum böyle iken, çocukların dünyasında da epey önemli bir yer alan bilgisayarın çocuklar üzerindeki olumlu ve olumsuz etkileri tartışılmaktadır.

Bilgisayar kullanımının, özellikle gelişimde oldukça hızlı yol kat edilen 0-6 yaş aralığında, çocuğun el-göz koordinasyonunda,  dikkatini yoğunlaştırmasında ve problem çözme becerisinin gelişiminde büyük katkısı olduğu saptanmıştır. Ancak, bilgisayar kullanımının çocuklar üzerinde olumsuz etkileri de göz ardı edilmemelidir. Araştırmalar şiddet içerikli bilgisayar oyunu oynayan çocukların ve gençlerin, saldırgan davranışlar gösterdiğini ortaya koymaktadır. Bilgisayar başında uzun süre geçiren çocuklar zaman kontrolünü kaybederler ve bu da sorumluluklarını ertelemelerine ya da yerine getirememelerine neden olur. Bunun sonucu olarak, hem akademik alanda başarısızlık, hem de aile içinde çatışmalar ortaya çıkabilir. Ayrıca, uzun süre bilgisayar kullanımından kaynaklı obezite, görme ve kas sistemine bağlı fiziksel problemler meydana gelebilmektedir. Aynı zamanda çocuklarda ve gençlerde internet bağımlılığı gibi psiko-sosyal sorunlar da ortaya çıkar. Çocuklarda ve ergenlerde, yoğun bilgisayar kullanımından kaynaklı sosyal izolasyon da görülebilir. Çocuklar, sanal dünyanın üzerinde bıraktığı etkiyle, dünyayı oyunlarda gördüğü gibi gerçeklikten uzak ve yapay bir şekilde algılar ve öğrenir. Bu da, gerçek dünyaya uyum sağlama sürecini zorlaştırabilir.

Peki, çocuklarda bilgisayar kullanımını kontrol edebilmek için anne-babalar ne yapmalı? Öncelikle, anne-babalar şiddet içerikli oyunların oynanmasını kontrol altına almalıdırlar. Aynı zamanda çocukların internet ve televizyon gibi diğer kitle iletişim araçlarının kullanımına sınırlama getirilmeli, örneğin her gün 1 ya da 2 saat izin verilmelidir. Anne-babalar oyunların içeriği ile ilgili bilgiler edinerek çocukların ne oynaması gerektiğine bu şekilde ve çocuğu ile birlikte karar vermelidirler.  Ebeveynler çocuklarının bilgisayar kullanımını gözlem altında tutabilir, örneğin; bilgisayar, evde ortak kullanım alanı olan bir yerde kullanılabilir. Bu gibi önlemler, çocuğun bilgisayar kullanımını kontrol altında tutma konusunda yararlı olabilir.

KAYNAKÇA

Muslu, K.,G. & Bolışık (2009),  Çocuk ve Gençlerde İnternet Kullanımı

Akçay, D. & Özcebe, H. (2012), Okul Öncesi Eğitim Alan Çocukların ve Ailelerinin Bilgisayar Oyunu Oynama Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi.

Gürcan, A., Özhan, S,. ve Uslu, R. (2008), Dijital Oyunlar ve Çocuk

Randevu Al Hemen Ara
WhatsApp'tan bize yazın