Çocuk ve Arkadaşlık

Çocukların evden ayrılıp dış dünyaya açılması ile birlikte hayatlarında arkadaşlık önemli bir yer tutmaya başlar. Arkadaşlık, özellikle ilk çocukluk dönemi dediğimiz 3-6 yaşları arasında başlayarak devam edip gelişir.

Çocuğun okula başlaması ile dünyası daha da büyür ve sınıf arkadaşları gibi diğer insanlarla ilişkileri daha önemli olmaya başlar. Diğer yandan çocukların sosyal gelişimi ve özgüven gelişimi açısından arkadaşlığın rolü büyüktür.

Çocukların arkadaş seçimlerinde ilk dönemlerde ailelerin etkili olurken sonra ki dönemde arkadaşlarını kendileri seçme eğilimindedirler. 2 yaşına kadar ki süreçte çocuklarda paralel oyun dönemi denilen daha çok bireysel ve oyuncaklarla oyun oynadığı dönemdir. Bu dönemden sonra çocuklar başkaları ile iletişim kurma ihtiyacı duyarlar. Küçük yaşlarda çocuklar oyuncaklarını paylaşma konusunda istekli değilken, büyüdükçe benmerkezciliğin ortadan kalkması ile daha paylaşımcı olurlar. Bireysel oyunlarda azalma görülürken, grup halinde oynama dönemine geçerler.

Çocukların duygu ve davranışlarının etkilerini öğrenmenin yollarından biri de başkalarına farklı biçimlerde davranmaktadır. Çünkü hiçbir çocuk elinden oyuncağının alınmasından hoşlanmaz ve paylaşmayı bilerek doğmaz. Bunların ebeveynleri tarafından öğretilmesi gerekir. Ayrıca her zaman birbirlerine karşı hoşgörülü ve nazik davranmayabilirler. “Çok kötüsün, seni sevmiyorum” gibi ifadeler aslında duygularını ifade etme biçimleridir. Bu durumda öncelikle çocukların kendi aralarında sorunu çözmelerini beklemek, eğer çözme konusunda zorlanırlarsa o zaman onlara yardımcı olmak, zor durumlarla karşılaştıklarında baş etme becerilerinin artmasında etkili olacaktır.

İncinme, korku, kızgınlık duygularını yaşayan bir çocuğun ağlamasına izin vermek ve duygusunu anlamaya çalışmak arkadaşı ile arasında olan sorunu büyük oranda hafifletecektir. Bazı çocuklar arkadaşlık kurma konusunda çok aktifken, bazı çocuklar için bu durum o kadar kolay olmayabilir.

Arkadaşlık kurma konusunda zorlanan çocuklara aileleri ona yardım etmede daha aktif olabilirler. Örneğin, spor, dans gibi ders dışı alanlara yönlendirmeler başka çocuklarla tanışma fırsatı yaratılabilir.

Bazen ne yapılacağı hakkında hatırlatmalar da yardımcı olabilir. Örneğin, çocuğunuzu yeni çocuklarla tanıştığında tanıtmaya teşvik edebilirsiniz. Çocuğunuz arkadaşlarını eve davet edebilirsiniz.

Çocuklar arkadaş edinirken, önemli yaşam becerileri geliştirir. Bunlar, diğer insanlarla birlikte olmak, bağımsız olmak, çatışmaların ve problemlerin nasıl çözüleceğini öğrenmek. Bu beceriler, çocuğunuzun öğrenmesi için önemlidir, çünkü başkalarıyla birlikte yaşayan çocukların daha sonraki yaşamlarında sosyal ve duygusal zorluklara sahip olma olasılığı daha azdır.

KAYNAKÇA:
– Kid Matter Early Childhood. Erişim tarihi: 29.05.2018.
– Solter, A. J.(2017). Çocuğunuza Kulak Verin.
– Peker, H. (2017). Zor Çocuk Yoktur.

Randevu Al Hemen Ara