Çocuklarda Travma ile Baş Etme

Çocuklar Travma ile Nasıl Baş Eder?

Travma, günlük hayatın akışında bir kırılma yaratır. Kişinin kendisi ve dış dünyayla ilgili algısında değişimler meydana gelir. Travma yaşayan kişinin hayatında genelde büyük ve şiddetli değişimler olur. Yaşamdaki kontrol duygusu elinden alınmış gibi hisseder ve çaresizlik duyguları yoğunlaşır. Çocuklar da yaşanan olaylardan etkilenir ve travmatize olabilirler. Anne karnındayken ya da erken bebeklikteki travmatik olayların izleri hayat boyu devam eder. Çocuğun yaşı küçüldükçe, travmadan daha çok etkilenebilir.

Çocuklarda Travmanın Etkileri

Travma, kontrol kaybı duygusuna neden olur. Çocuklarda kontrol duygusu üzerinde durmak önemlidir. Bir olayın travma olarak yaşanıp yaşanmaması, çoğunlukla ebeveynlerin tavırlarına ve davranışlarına bağlı olarak değişir. Yaşanılan olaya karşı ebeveynlerin sakin kalması, olayı soğukkanlılıkla yönetebilmesi genelde çocuğu da olumlu etkiler. Travma, büyük bir değişiklik yarattığı için, çocuğun hayatında diğer alanların aynı kalması önemlidir. Ebeveynlerin çocuğun güvenliğini ve eski hayatına dönmeyi sağlamak için harcadığı çaba karşılığında çocuk da olayla daha iyi baş eder. Güvenli, sakin ve ne yapacağını bilen bir ebeveynle ilişkide kalmak çocuğu güçlü kılar. Ebeveyninde bu gücü görürse kendini güvende hisseder.

Geçmiş Travma Öyküsü Önemli

Çocuğun geçmiş travma öyküsü de yaşanılan olaydan ne kadar etkileneceğini belirleyebilir. Ayrıca çocuğun sahip olduğu kaynaklar, travmayla başa çıkmasında etkilidir. Çocuk ona iyi gelen, onu güçlü kılan ne kadar çok ve çeşitli kaynağa sahipse yaşanılan zor olayla o kadar iyi baş edebilir.

Travma sonrası çocuğa uygun destek sağlandığında baş etme becerileri güçlenir. Eğer travmayla baş etmede sağlıklı yollar kullanılırsa, travmadan güçlenerek çıkmak da mümkündür. Yaşanılan zor olaylar atlatıldığında, kişiler bu yaşadıkları deneyimlerden bir şeyler öğrenebilir ve bu onları daha güçlü kılar. Çocuklar da yaşadıkları travmalardan sonra daha çok direnç kazanabilir ve güçlüklere karşı daha dayanıklı hale gelebilirler. Bunun için ebeveynleri model alması ve sahip olduğu kaynaklarıyla birlikte duygularını sağlıklı şekilde ifade edebilmesi oldukça önemlidir. Travmanın yarattığı çaresizlik, korku, endişe gibi duyguları çocuğun anlatması, duygularını deşarj etmesini sağlar. Ayrıca yaşanılan olayda çocuğun hissettiği tüm bu duyguların normal olduğunun bilgisinin verilmesi de çocuğun rahatlamasını sağlayacaktır.

KAYNAKÇA:
– Kılıç, E., Uslu, R., Erden, G., Kerimoğlu, E. (1999). Çocuklarda Travma Sonrası Stres Bozukluğu Belirtilerini Sürdüren Ailesel Etmenler.
– Levine, P., Kline, M. (2014).  Ey Travma Bizden Uzak Dur.
– Seçkin, Ş., Hasanoğlu, A. (2016). Çocukta Rezilyans Esneklik ve Toparlanabilme Becerisi.

Randevu Al Hemen Ara
WhatsApp'tan bize yazın