fbpx
Çocuklarla Psikodrama

Çocuklarla Psikodrama

Psikodrama Nedir?

Jacop  Levi Moreno’nun Antik Yunan tiyatrosundan etkilenerek dramatizasyon yoluyla başlattığı  toplumsal, psikolojik iyileştirme, geliştirme ve inceleme amaçlı kuram ve tekniklerden oluşan bir psikoterapi yöntemidir. Diğer terapilerden farklı olarak insanın sağlıklı yönünü geliştirmeye odaklıdır.

Psikodrama gerçeğin aksiyon ile yeniden keşfedilmesidir ve kaynağını insanın üç önemli temel özelliği olan eylem, yaratıcılık ve spontanlıktan alır. İnsan eyleme dönük bir varlıktır. Bu eylem ihtiyacının doyurulabilmesi eylemin yeterli ve uygun olmasına bağlıdır, bu ise insanın yaratıcılığı ve bu yaratıcılığın sergilemesine olanak tanıyan spontanlığı sayesinde gerçekleştirilir.

 

Peki ya çocuklar…

Çocuğunuzun çekingen, saldırgan  ve  aşırı  hareketli  olduğu, uyumsuzluk   yaşadığı  durumları  fark ediyor  olabilirsiniz. Bazen  size  anlamsız  gelebilecek  korkulara  kapıldığını, göz  kırpma, saçıyla oynama  gibi  tikler geliştirdiğini, bir   oyuncağından, bir  eşyasından ya da sizden ayrılmada zorlandığını ve tüm çabalarınıza rağmen bunların devam ettiğini görüyorsunuz. Ya da çocuğunuz yemek yeme konusunda problem yaşıyor,  eşyalarını, çevresindeki bireyleri paylaşmak istemiyor olabilir.

Aile içinde çatışma, boşanma ya da ölüm durumunda yaşanabilecek duygularla baş etmede yetişkinlerin ne kadar zorlandığını düşünün. Onların çocuk yaşlarından dolayı anlamayacağını düşündüğümüz birçok konuda çocuklar bizlerden çok daha hassas ve duyarlıdır.

Onların yaşayacakları duygu ve sorunlarıyla baş etmelerine yardımcı olmak istiyorsanız çocuklarınızı Psikodrama ile tanıştırabilirsiniz.

0-5 yaş arasındaki dönem de çocuklar ilk öğrenme deneyimlerini oluşturmaya başlarlar. Bu dönemde çocuk anne ile iletişiminde “birlikte olma” “birlikte hissetme” ve “birlikte yapma“ deneyimlerini yasar. Bu dönem sağlıklı olarak getirilememiş ise geri kalan yaşam döneminde de ortaya çıkabilecek olan sorunların temeli atılmaya başlanmış olacaktır.

Psikodrama çocukların, güçlü ve zayıf yönleriyle kendini daha iyi tanıma, ilişkileri yönetebilme, sorunlara kendi çözümlerini üretebilme, sorumluluklarına daha fazla sahip çıkma ve yaşamını organize etme konularında sosyal gelişimini destekleyici çalışmaları kapsamaktadır.

Çocuk psikodraması çocuğun kendisini ve güçlü yönlerini tanımasını sağlar ve özgüvenini destekler.

 

Psikodrama İle Bu Süreçler Nasıl Olur?

 • Oyun ve dramalar aracılığıyla farklı sosyal rolleri deneyimleme fırsatı bulurlar.
 • Sosyal ilişkilerde empati kurmaya başlarlar.
 • Sözel ve bedensel olarak da kendini ifade etmeyi öğrenirler.
 • Spontanite ortaya çıkar.
 • Yaratıcı çözümler üretme becerileri kazanırlar.
 • İç görü alanlarında eşsiz katkılar sağlar.

 

Grup ortamı, çocuğunuzun dürüstlük ve samimiyet içerisinde öğütler almadan ve eleştirilmeden kendini gerçekleştirebileceği bir ortamdır. Bu ortamda çocuklar birbirinden güç alarak iç dünyalarını karşılaştırabilir, birbirlerini zenginleştirerek olumsuz duyguların yerine olumluları koyabilme fırsatı yakalarlar.

Çocuk psikodraması her türlü davranış ve duygu dünyasında zorluk yaşayan çocuğun katılabildiği ve 4-6 çocuğun birlikte çalışarak ürettiği, keşfettiği, yaratıcı bir iyileştirici bir ortamdır.

 

Peki ya Hangi Konular Çalışılabilir?

 • Aşırı hareketli,
 • İçe kapanık, içe dönüklük
 • Arkadaşları ve öğretmenleri ile uyumsuzluk ve iletişim sorunları yaşayan,
 • Saldırgan davranışlar sergileyen,
 • Kardeş kıskançlığı yaşayan,
 • Ders başarısı düşük olan,
 • Boşanmış ailelerden gelen,
 • Ebeveynlerini kaybeden,
 • Kâbusları ve korkuları olan, sosyal kaygı ve korkularla yoğun anksiyete yaşayan,
 • Tacize uğrayan,
 • Okula uyum sorunları,
 • Agresyon gibi çocukların dönemsel olarak yaşadıkları pek çok sorun Psikodrama ile çözümlenebilmektedir.

 

Çünkü psikodrama yoluyla çocuk, kendini ifade etme becerisi kazanır. Kendisine karşı güveni artar, kendisi ve çevresine karşı farkındalık geliştirir ve ilişkilerinde sağlıklı davranışlar benimser. Yaratıcılığını ve rollerini zenginleştirir. Karşılaştığı güçlüklerle baş etmeyi öğrenir ve sorun çözme becerisi kazanır. Korku ve kaygılarıyla baş etmeyi öğrenir. Çevresinde olup bitenlere karşı duyarlı bir tutum geliştirir. Konsantrasyon gücü gelişir.

Çocuklarla PsikodramaPsikodrama Terapi
Çocuklarla Psikodrama
Psikodrama Terapi

Peki, Bütün Bunlar Nasıl  Olur?

Öncelikle çalışılacak konu ile ilgili olarak çocuklar hazırlanır. Terapist birtakım konuları gruba sunabilir veya çocuklar önerilerde bulunur. Daha sonra seçilen konu, rol alma, rol değiştirme, ayna, eşleme gibi bir çok psikodrama tekniğinden yararlanılarak çocuklarla birlikte çalışılır. Oturumun sonunda öğrenilen, kazanılan her  şey gözden geçirilir. Bu aşamada da çocuklar son  derece aktiftir. Tüm bu süreç  çocukların korunaklı ve özgür hissedecekleri iyileştirici sahnede gerçekleştirilir. Böylece çocuklar duygu, düşünce ve zorluklarını fark edebilecekleri ve bunları sözel ve bedensel olarak rahatça ifade edebilecekleri bir ortam bulurlar. Böylece çocuk, öncelikle daha yaratıcı ve spontane olur, yeni ve sağlıklı davranış modelleri geliştirmeyi  öğrenir.

Bu gruplar çocukların yalnızca sorunlarını çözmelerine yardımcı olmak değil, aynı zamanda kişisel gelişimlerine katkıda bulunma amacını da güderler. Grupların süresi 1-1,5 saattir ve her grup haftada bir kez toplanır.

 

Kaynakça

-Altınay, D. (2009).Çocuk psikodraması: çocuk psikoterapisinde yaratıcı bir sistem. Sistem Yayıncılık.


-Altınay, D., Burak, İ., Altınay, İ., & Gümüş, M. (2009).
Psikodrama 400 ısınma oyunu yardımcı teknik: çocuk psikodraması oyunlarıyla temel teknikler ve temel stratejiler. Sistem Yayıncılık.


-Altınay, D. (2004). Psikodramada Seçme Konular.
Aura yay. İstanbul.

Diğer yazılarımızı okumanızı öneririz.

Ergenlikte Ani Ruh Hali Değişimleri

Ergenlikte Riskli Davranışlar

Ergenlikte Gelişim Alanları

 

Randevu Al Hemen Ara
WhatsApp'tan bize yazın