Duyguları Anlama Becerisi Nedir? Empati Kavramından Farkları Nelerdir?

Duyguları Anlama Becerisi Nedir? Empati Kavramından Farkları Nelerdir?

Çocuk ve ergenlerin yaşadığı arkadaşlık ilişkisi problemleri, ebeveyn ilişkisinde yaşanan problemler, sosyal uyum problemleri ve hatta kimi zaman öfke kontrol ve öfke yönetim problemleri yıllardır araştırmacılar tarafından araştırılan önemli başlıklardır. Bu problemleri neden bazı çocukların yaşadığı ve neden bazı çocukların bu problemleri yaşamadığı soruları araştırılmaktadır, çünkü bu sorular cevaplanabilirse problemlerin ortaya çıkışının da engellenmesi mümkün olabilecektir.

Bugün yurt dışında yapılan pek çok araştırmada, çocuk ve ergenlerin duygu, düşünce ve davranışlarında yaşadıkları pek çok problemle ilişkili olduğu gözlenen ve saptanan bir kavramdan bahsedilmektedir: “Duyguları Anlama Becerisi”

Duyguları Anlama Becerisi, karşısındaki kişinin içinde bulunduğu duyguyu doğru tespit edip algılama, bu duyguya sebep olabilecek şeyler hakkında fikir yürütebilme, bu duyguya neden olabilecek kendi davranışları arasında bağ kurabilme, bu duyguya sahip bir birey için yapabileceği alternatif şeyler üretebilme gibi hem zihinsel hem de sosyo-duygusal pek çok becerinin birleşimi ile oluşmaktadır. Duyguları Anlama Becerisi sayesinde bir çocuk kendini olası risklerden koruyabilir, arkadaşlık ilişkilerinde ve yetişkin ilişkilerinde daha kaliteli ve doyum alacağı bir noktaya ulaşabilir.

Bu tanımlardan da anlaşılacağı üzere Duyguları Anlama Becerisi, empati geliştirmenin öncülü, bir anlamda ondan daha önce gelişmesi beklenen daha temel bir basamaktır.

Günümüzde çocuk ve ergenlerin yaşadıkları problemlerin yaygınlık ve içerik olarak artması, özünde çocukların duyguları anlama becerileri yönünden yetersizleşmesi ile açıklanmaktadır. Duyguları anlama becerilerinin çocuklardaki gelişimine nelerin etki ettiği sorusu ise bir başka büyük araştırma alanıdır.

Yaygınlaşan teknoloji ve teknoloji kullanımının özellikle çocuk-anne arasındaki iletişimi, kullanılan dili, dilde kullanılan duygusal ifadeleri azalttığı; çocukların doğal oyun ortamlarının azalması ile birlikte spontan deneyimlerinin azaldığı gibi başlıklardan nöropsikolojik açıklamalara kadar pek çok sebep alan uzmanları tarafından araştırılmaya devam etmektedir.

Araştırmaları takipte kalmak ve gelişmeleri takip etmek dışında biz uzmanlara ve ailelere düşen en önemli görev, bu becerinin ne olduğunu ve önemini fark etmek, günlük iletişimlerimizde, eğitsel süreçlerde hatta terapotik ortamlarda mutlaka bu noktaya ve çocuklara dokunmaya devam etmek olmalıdır.

Kaynakça:

B.D. Farant, M.T. Mayberry, “Maternal Attachment Status, Mother-Child Emotion Talk, Emotion Understanding and Child Conduct Problems”, Child Development Research, 2013 J. N. Cunningham, W. Kliewer, and P. W. Garner, “Emotion socialization, child emotion understanding and regulation, and adjustment in urban African American families: differential associations across child gender,” Development and Psychopathology, vol. 21, no. 1, pp. 261–283, 2009.J. C. Dunsmore and M. A. Karn, “Mothers’ beliefs about feelings and children’s emotional understanding,” Early Education and Development, vol. 12, no. 1, pp. 117–138, 2001M.Sprung, “Childrens Emotion Understanding: A meta analysis of training studies”  çevrimiçi:  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4576850/

Randevu Al Hemen Ara
WhatsApp'tan bize yazın