İlişkilerde Empatinin Önemi

 

Empati, kelime anlamıyla bir kişinin karşısındakinin anlattıklarını, düşünce ve duygularını doğru olarak anlayabilmesi ve ona yansıtabilmesidir. Çok kullanılan bir terim olmasına rağmen empati, her zaman doğru şekilde yapılamamaktadır. Empati kurabilmenin üç temel özelliği vardır. İlki, olaylara karşımızdaki kişinin penceresinden bakabilmemizdir. İnsanlar, durumları kendi bakış açılarına göre yorumlar ve ona göre hareket ederler. Her durum, kişi için özneldir. Herkes aynı duruma aynı tepkileri vermez. Bu noktada empati yapabilmek için, karşımızdaki kişinin dünyasını anlamaya çalışmak, onun hangi düşünce yapısıyla olaylara bu şekilde baktığını anlamak gerekir. İkinci önemli nokta ise, empatinin doğru yapılabilmesi için, kişinin hem düşüncelerini hem de duygularını doğru anlamak gerekir. Birinin eksik bırakılması, karşımızdakini tam anlamıyla anlayamamamıza neden olur. Hem düşüncesini hem duygusunu anlamaya çalışmak empatide bir bütündür ve beraber ele alınmalıdır. Üçüncü ve son özellik ise, karşımızdakinin aktardığı düşünce ve duyguları ona geri aktarmamızdır. Onun dünyasına girerek elde ettiğimiz bilgileri ona geri yansıtmalı ve onu anladığımızı karşımızdakine göstermeliyiz.

Karşımızdakini anladığımızı göstermenin iki yolundan söz edilebilir. Birincisi, mimiklerle ve beden hareketleriyle göstermek; ikincisi ise sözel olarak söylemektir. Eğer iki şekilde de gösterilirse, kişi kendini daha çok anlaşılmış hisseder.

Empati becerisinin genetik bir altyapısı olmasıyla birlikte, çevresel faktörler de empatiyi etkiler. Araştırmalara göre, pratik yoluyla empati geliştirilebilir. Bu beceriyi geliştirmek, kişilerin birbirlerine karşı daha anlayışlı olmalarına olanak tanır. Anlaşıldığını hisseden kişi, o ilişkide kendini daha güvende hisseder ve düşünce ve duygularını daha çok ifade eder. Karşılıklı kendini açma süreci devam ettiğinde, ilişkiler daha da güçlenir. Empati, kişilerarası ilişkilerin gelişimini sağlar. Empati kurarak kişilerin sosyal becerileri gelişir, bu da insanlarla kurdukları iletişimin güçlenmesine yol açar. Empati kurabilen kişiler, karşıdaki kişileri anlayabildikleri için daha yardımseverdir. Empati sayesinde kişiler daha az saldırgan davranışlar gösterir, çevrelerine karşı daha duyarlı olurlar. Bu da hem daha iyi ilişkiler kurmalarına, hem de bireysel olarak daha iyi hissetmelerine yol açar.

KAYNAKÇA

Dökmen, Ü. (1994). İletişim Çatışmaları ve Empati.

Dökmen, Ü. (2004). Küçük Şeyler.

Ersoy, E. G., Köşger, F. (2016). Empati: Tanımı ve Önemi.

 

Randevu Al Hemen Ara
WhatsApp'tan bize yazın