Kanser ve Psikolojik Destek

Kanser ve Psikolojik Destek

Kanser, özellikle orta ve yüksek gelirli ülkelerde dünya çapında önde gelen ölüm ve hastalık nedenlerinden birini temsil etmektedir.

Her yıl tahmini 9 milyon insan kanserden ölüyor ve bunların çoğu hastalığın ileri evrelerinde bulunuyor.  Hastanın hastalık deneyimi, demografik bilgileri, hastalıkla ilgili ve tedavi özelliklerine göre önemli ölçüde değişebilse de çeşitli ilerlemiş kanserler, tipik olarak önemli semptom fazlalığı ve yaşadığı sıkıntıyla ilişkilendirilmeleri bakımından benzerdir.

Yaygın Fiziksel Semptomlar

Günlük işleyişe ve yaşam kalitesine müdahale edebilecek yaygın fiziksel semptomlar arasında ağrı, kronik yorgunluk ve nefes darlığı bulunur. Psikolojik bir bakış açısından, “kanser” terimi, çoğu zaman kaygı, varoluşsal sorunlar ve beklenti telaşını ortaya çıkaran birçok kişi için “acı çekme” ve “ölüm” ile eşanlamlı olarak algılanır. Bu durum, özellikle tedavinin amacı artık iyileştirme değil, hafifletme olduğunda geçerlidir.

Bir onkoloji ortamında psikososyal destek, yüksek gelirli ülkelerde giderek daha fazla kullanılabilir hale gelse de genel olarak hastalara sağlanan destekte yetersizlik devam etmektedir.

Psikososyal Bakım

Psikososyal bakım, hastalara sistematik olarak bilgi aktaran eğitim müdahalelerinden, yoğun yüz yüze danışmanlık müdahalelerine kadar çeşitli hizmetleri ve terapileri kapsar.

Psikolojik, sosyal, bilgilendirici, iletişim ve manevi desteği içeren psikososyal bakımın, hastaların ihtiyaçlarının büyük bir kısmını temsil ettiğini bulunmuştur. Bu nedenle, doktorlara ve hastalara kanıta dayalı klinik öneriler sağlamak için mevcut psikososyal müdahalelerin titiz bir şekilde değerlendirilmesi gereklidir.

Çalışma sonuçları perspektifinden bakıldığında, çoğu çalışma yaşam kalitesini veya psikolojik rahatsızlığı birincil veya ikincil sonuç olarak belirtmiştir. Danışmanlık temelli müdahaleler, yalnızca eğitim ve diğer yaklaşımlarla karşılaştırıldığında, yaşam kalitesinin iyileştirilmesi ve sıkıntının hafifletilmesinde etkili olduğuna dair daha ikna edici kanıtlara sahiptir.

KAYNAK:
– World Health Organization. Global status report on noncommunicable diseases.
– Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME). GBD Results Tool.
Irene Teo, Psychosocial interventions for advanced cancer patients: A systematic review.

Randevu Al Hemen Ara