fbpx

Murat TATAR

Psikolog, Aile Danışmanı Murat TATAR

Uzman Klinik Psikolog, Aile Danışmanı

Uzman Klinik Psikolog Murat Tatar, lisans eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi İngilizce Psikoloji bölümünü onur derecesiyle tamamladı. Aynı zamanda Bahçeşehir Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde yandal yaparak programını başarıyla tamamladı.

Arel Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programını “Erken Dönem Bağlanma Stillerinin Psikolojik Sağlamlık İle İlişkisi” konulu çalışması ile tamamladı.

Oyun Terapileri Derneği tarafından düzenlenen, Association for Play Therapy (APT) tarafından onaylı ve tescilli Oyun Terapisti ve Eğitmeni Birgül Emiroğlu Bakay’ın “Çocuk Merkezli Oyun Terapisi” eğitimini tamamladı.

Marshall Lyles’ın Association for Play Therapy (APT) tarafından onaylı “Travma ve Bağlanma Odaklı İleri Seviye Kum Tepsisi Terapisi” eğitimini tamamladı.

EMDR Avrupa onaylı EMDR Eğitmeni Asena Yurtsever tarafından düzenlenen EMDR(Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme) 1. Düzey eğitim sürecini tamamlayarak aktif olarak uygulamaktadır.

Türk Psikologlar Derneği tarafından düzenlenen WİSC-4 eğitimini tamamlayarak aktif olarak uygulamaktadır.

İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen CAS Testi (Cognitive Assesment System) eğitimini tamamlayarak aktif olarak uygulamaktadır.

Çocuklarla “Bilişsel Müdahale Programı” ile çalışmalarını sürdürmektedir.

Millî Eğitim Bakanlığı onaylı 450 saatlik Aile Danışmanlığı eğitimini tamamladı.

Lisans döneminde Psikolaj Gelişim Eğitim ve Danışmanlık Merkezi’nde 1 yıl gönüllü olarak stajını tamamladı.

Psikolaj Gelişim Eğitim ve Danışmanlık Merkezi’nde birçok eğitime katıldı ve aktif olarak görev aldı. Bunlar;

– 3F ATÖLYESİ: 3F Atölyesinde çocuklarının bilişsel alanları güçlendirilmeye çalışılmakta ve akademik başarının arttırılması hedeflenmektedir. Çocuklar bu çalışmalarda; ısınma etkinlikleri, bilişsel kutu oyunları ve kağıt çalışmalarıyla uzman psikologlar eşliğinde kendilerini geliştirme fırsatı edinmektedirler.

– Sosyal Beceri Atölyesi: Psikodrama uygulamaları temel alınarak çocuklara sosyal becerilerin kazandırılması hedeflenir. Çocuklar yapılan grup çalışmalarında yardımlaşma, paylaşma, gruba uyum sağlama, topluluk önünde kendini ifade etme, duygularını tanıma, empati kurma, anlayışlı ve sabırlı olma gibi pozitif sosyal davranışları uygulamalı şekilde öğrenerek sosyal becerilerini geliştirirler.

– Filial Terapi: Filial Terapi, oyun terapisi temelli, ailenin de sürece dahil olduğu bir çocuk merkezli terapi yaklaşımıdır. Oyunun çocuklar üzerindeki etkilerinin bilimsel olarak kanıtlanması, çocuğun da kendini en iyi oyun diliyle ifade etmesi gerçeğinden yola çıkılarak, bu atölyede, oyunu kullanarak çocuk ve ebeveyn iletişimini artırmak hedeflenmektedir. Ayrıca eğitim, ebeveynlere çocuklarıyla ilişkilerini güçlendirme, sorunları çözme, çocukların duygularını, düşüncelerini ve ihtiyaçlarını anlama, yansıtma ve yanıtlama konusunda destek olmaktadır.

– Ebeveynlik Okulu/Ergen Ailesi Olmak: Ergen Ailesi Olmak programında; ergenleri tanımak, ihtiyaçlarını anlamak, ergen çocuklarla etkili iletişim becerilerini edinmek, ergenlerin bedensel farkındalığını arttırma yollarını, cinsellik eğitiminde ideal anne-baba tutumlarını, sağlıklı sınır koyma yollarını, teknoloji bağımlılığının getirdiği sorunları ve çözümlerini, sorun ve çatışmalarla etkili baş etme yöntemlerini ve sosyal becerilerini geliştirme yollarını üzerine çalışmalar yapılmıştır.

– Evlilik Okulu:

 • Nasıl Eş Seçeriz?
 • Bağlanma / Bağlanma Stilleri
 • Evlilikte Evreler (İlk Yıllar, Çocuk Sonrası ilişki)
 • Travmaların Romantik İlişkiler Üzerine Etkisi ve Kurban Tuzakları
 • Romantik İlişkilerde İletişim
 • Cinsel Sağlık ve Önemi

konu başlıkları üzerine çalışmalar yapılmıştır.

-Ergenlere Yönelik Psikolojik Sağlamlık Atölyesi: 10 hafta süren Çocuk ve Ergenler için Psikolojik Sağlamlık Programına katılım sağladı.

– Yetişkin ve Çocuk Odaklı Mesleğe Hazırlık Klinik Staj Programı: Toplam 24 saat süren programda;

 • Yetişkin ve Çocuk Psikopatolojisine Giriş ve Kullanılan Terapi Yöntemleri
 • Klinik Görüşme Becerileri
 • Psikoterapide Değerlendirme Araçları
 • Çift ve Aile Terapisinde Temel Yaklaşımlar
 • Kanıta Dayalı Psikoterapi Yöntemleri
 • Yetişkinlerde ve Çocuklarda Travma-Müdahale Yöntemleri
 • Çocuklarda İlk Görüşme, Değerlendirme ve Terapi Sürecini Yapılandırma
 • Çocuk ve Ergen Terapisinde Aileyle Çalışma
 • Oyun Terapisinin İyileştirici Gücü
 • Çocuklarda Bilişsel Değerlendirme ve Müdahale Teknikleri

konu başlıkları üzerine çalışmalar yapılmıştır.

 

Psikolaj Danışmanlık bünyesinde çocuk, ergen ve aile alanlarında klinik çalışmalarını yürütmekte olup Psikolaj Danışmanlığın kurucusu Uzman Klinik Psikolog Pınar Şener YILDIRIM tarafından da süpervizyon almaya devam etmektedir.

Randevu Al Hemen Ara
WhatsApp'tan bize yazın