Üstün Zekalı Çocuklar

Üstün Zekalı Çocuk Kime Denir?

Üstün zekâlılar, geçerli ve güvenilir zekâ testlerinde sürekli olarak 130 ve daha yukarı zekâ bölümü sağlayan; kendi yaşıtlarından rastgele seçilmiş bir kümenin %98’inden üstün olanlara verilen addır.

Özellikleri nelerdir?

1. Olağan dışı bir zihni enerjiye sahiptirler. Zihnen daima faal olmayı şiddetle arzu ederler .

2. Bilgi kazanmak için doymak bilmez bir iştaha ve açlık gösterirler.

3. Erken konuşabilir ve dili etkili bir ilişki vasıtası olarak kullanabilirler.

4. Olağan dışı keskin ve sağlam bir belleğe sahiptirler. Gördüklerini duyduklarını kolayca beller ve uzun zaman bellekte muhafaza ederler.

5. İlişkileri kolayca tanıyabilir, kavrayabilirler. Gördükleri, duydukları, okudukları arasında benzerlikleri kolayca yakalarlar ve bunlardan uygun genellemeler yapabilirler.

6. Kendilerini çok geniş bir alana konsantre etme gücüne sahiptirler.

7. Çok çeşitli şeylere karşı ilgi duyarlar. Birçok şeyleri derinliğine öğrenmeye tecessüsleri vardır. Bazı özel konulardaki ilgileri çok kuvvetlidir. Yalnız alışılmış şeylere değil birbirine zıt şeylere karşı da geniş ve kuvvetli ilgi duyarlar

8. Okumaya karşı çok erken ilgi duyarlar. Okumayı çok erken yaşlarda öğrenebilirler.

Okulda Üstün Zekalı Çocuk

 1. Üstün Zeka bölümden bir kademe altta yer alan çocuklara parlak zekalı çocuklar denir. Parlak çocuk ve üstün zekalı çocuk arasında temel bir fark vardır. Parlak çocuk öğretmenlerinin gözbebeği olan çocuktur. Sınıfta soru sorulduğu zaman cevap veren çocuktur. Ödevlerini muntazam yapan çocuktur. Öğretmenin beğendiği çocuktur. Herhangi bir problem çıkarmaz. Ödevleri günü güne yapan ön sırada oturan ve derse ilgisi hep çok yüksek olandır. Üstün zekalı çocuk ise soru soran çocuktur. Soruya cevap veren değil. Soru soran ve zaman zaman sorun yaratan çocuktur. Öğretmeni köşeye sıkıştırmaya çalışır. Ödev yapmaktan pek hoşlanmaz. Bu özellikleri nedeniyle de zaman zaman sorunlar yaşar. Bunu biraz daha açacak olursak,
 2. Bu çocukların bilgi, ilgi ve beceri düzeyleri aynı yaştaki ortalama öğrencilerin hayli ötesindedir. Bilgi, ilgi ve becerileri düzeyinde ihtiyaçları karşılanmazsa çabuk sıkılır ve sınıfta huzursuz, yerinde duramayan bir duruma gelirler.
 3.  Bilgi, ilgi ve beceri düzeyleri yüksek olduğundan sınıfları ve yaşlarından umulmayan konularla ilgilenip soru sorabilirler.
 4.  Herhangi bir konu işlenirken yanılgıyı bulmak, eleştiri, itiraz gibi tepkiler vermeleri olağandır.
 5.  Konuşmayı severler. Gerek ders dışında küme tartışmalarında, gerekse ders esnasında sınıfın yönetimini ve konuşma düzenini sağlamak oldukça zordur.
 6.  Bazı durumlarda yaptıkları tepkiler “garip, anormal” görünebilir. Gerçekte bu durum yaşlarının hayli ötesinde bir algılama ve değerlendirme gücünün sonucu olabilir.
 7. İmgesel etkinlikleri güçlüdür. Bunun sonucu olarak imgesel yaşantılarını gerçek yaşantıları ile karşılaştırabilmeleri olağandır. Bu durumda hem gerçeği hayalden ayırabilmeleri hem de imgelerini öncelikle yaratıcı etkinliklerde kullanmaları için gerekli rehberlik yapılmalıdır.

Uzman Psikolog Özgün Kızıldağ

Kaynakça

 1. Özkan U.M., Üstün Zekalı Çocukların Değerlendirilmesi, Sivas Bilsem, Yayınlanmamış Notlar
 2. Oğurlu U., Yaman Y., Üstün Zekalı Çocuklar ve İletişim, Pamukkale Üniversitesi, Journal Of Education, 2010
 3. Ataman A., Geleceğin Mimarları Üstün Zekalılar Sempozyumu, 2012
 4. Ataman A., “Üstün Zekalı Çocuklara Ana-Babaları ve Öğretmenleri Nasıl Yardımcı Olabilir?”, A.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt: 15, Sayı: 1, Ankara: Eğitim Fakültesi Yayınları, 1998
Randevu Al Hemen Ara