İlişki Odaklı Çift Terapisi Eğitim İçeriği

İlişki Odaklı Çift Terapisi Eğitim İçeriği

İlişki Odaklı Çift Terapisinde metaforlar önemli bir rol taşır. Eğitim sırasında, İOÇT’nin temel metaforlarından biri olan “3 Görünmez Bağlayıcı” – Alan, Köprü ve Buluşma – kavramı ile ilgili bilgi verilecektir. Bu kavramla seans içerisinde tanışan ve onları deneyimleyen çiftler, çok kısa bir sürede birbirleriyle ilgili bakış açılarını yeniler. Süreç içerisinde, bireyler partnerlerinin iç dünyalarına tanık olarak onların iyileşmelerine yardımcı olur. “3 Görünmez Bağlayıcı” kavramını günlük yaşamlarına dahil eden çiftler, oluşturdukları duygusal yakınlığı sözel, fiziksel ve cinsel alanlarda ifade edebilme fırsatı bulur.

İlişki Odaklı Çift Terapisi eğitiminde, İlişkisel Nörobiyolojinin yeni bulgularına yer verilecektir. Buna ek olarak, partnerler arasındaki limbik rezonansı, limbik regülasyonu ve limbik revizyonun gerçekleşmesini sağlayan koşulların nasıl oluşturulduğu anlatılacaktır.

Teorik anlatımın beraberinde uygulamaların önemli bir yer aldığı bu eğitimde, katılımcılar yürüttükleri çift terapisi seanslarını daha etkili ve güçlü hale getirecek beceriler kazanacaktır. İlişki üzerine yeni teorik bilgiler ve kavramların yanı sıra, bireylerin kendi potansiyellerini bulmaları ve kendilerini bağlantıda hissetmelerini sağlayan çalışmalar ve ritüeller öğretilecektir.

İlişki Odaklı Çift Terapisi (İOÇT – ECCT) eğitimine katıldıktan sonra katılımcıların hem çiftlerle olan çalışma şekilleri derinden değişecek hem de kendi yaşantılarında partnerleri, çocukları, arkadaşları ve diğer insanlarla kurdukları bağlar dönüşecektir.

İlişki Odaklı Çift Terapisi’nin Çiftler Üzerindeki Etkileri

Çiftler İOÇT seanslarından sonra;

 • Uzun zamandır sürdürdükleri “hayatta kalma dansının’’ aslında onların öz benlikleri olmadığını bilerek,
 • İnsani özlerindeki inanç ve güveni yenileyerek, kapasitelerini canlı ve bağlantılı bir hale getirerek,
 • İdare etmenin aslında yaşamak olmadığını; idare etmenin izolasyon içinde yapılırken, yaşamanın ise iletişim içinde yapıldığını bilerek,
 • İletişim içinde yaşamanın kocaman ve devamlı bir “EVET” gerektirdiğini bilerek, “hayatta kalma” dansının sadece kötüye doğru bir sürükleniş olduğunu anlayarak, “Hayata Evet” demenin ise kalıcı ve disiplinli bir ilgi, odaklanma ve yatırım gerektiren, iyiye doğru götüren bir yönelme olduğunun bilincine vararak,
 • Kendi kişisel dünyalarının çok katmanlı, zengin ve harika görünümlü biricik bir alan olduğunu, bu alanın sonsuz sayıda mahallesi olduğunu; şimdiki, geçmiş ve gelecek zamana ait tüm mahallelerin ziyaret edilmeye değer olduğunu bilerek,
 • Partnerlerinin varlığının etkisini düzenlemeyi bilerek ve kendi çekiciliklerinin insani özüyle iletişime geçerek,
 • Her birinin, ne olursa olsun, hayat yolunda içinde bulunduğu şartlar altında elinden gelenin en iyisini yaptığını bilerek ve bu nedenle de tam bir anlayışı, özellikle yalnız başına mücadele ettiği alanlarda bu tam anlayışı hak ettiğini bilerek,
 • Sadece oturmanın, nefes almanın, el ele tutuşmanın ve yumuşak bir şekilde birbirinin gözlerinin içine bakarak “Buldum! İşte bu sensin!!!” demenin, özel bir anlamı olduğunu; bunun doğduğumuz andan itibaren bize göbekten bağlanmış bir şey olduğunu ve aslında günlük yaşamımızın özü olduğunu bilerek,

​ ilişkisel alanı deneyimlemeleri hedeflenmektedir.

Bu Eğitimden Ne Kazanım Sağlayacağım?

Çift terapisi alanında yenilikçi ve etkileyici bir yöntem keşfedeceksiniz: 

Öncelikle çalıştığınız çiftlerin tekrardan derin bir bağ kurmalarını sağlayacak bütünleyici ve ilişkisel bir terapi modeli öğreneceksiniz. Öğrendiğiniz yöntemlerle birlikte, çiftlerin tepkisel olarak yürüttükleri “hayatta kalma danslarından” çıkmaları için onlara rehberlik edecek, onların güçlenmelerini sağlayacak ve bağlantıda kalmalarını sağlayarak doyurucu bir canlılığa kucak açmalarına yardımcı olacaksınız.

Danışanlarınıza en değerli ve yeni araçları götüreceksiniz:

“Diğerinin” dil ve kültürünü öğrenmek için partnerin dünyasındaki çeşitli mahallelere nasıl gidilebileceğini, “köprüden geçme” metaforunu nasıl kullanacağınızı öğreneceksiniz ve böylece ilişki içerisinde çift-dilli olabilme becerisini danışanınıza kazandıracaksınız.

Kişisel gelişiminize katkı sağlayacaksınız: 

Bu eğitime katıldıktan sonra çalışma hayatınıza yeni bilgilerle, ilham almış, cesaretlenmiş ve enerjiniz artmış bir şekilde geri döneceksiniz.

Bu eğitimde ana ayırımları öğreneceksiniz: 

 • “Bireysel paradigma” yerine “İlişkisel paradigma”
 • “Uzman olarak terapist” yerine “Uzman olarak çiftin ilişkisel alanı”
 • “Hayatta kalma dansı” yerine “Özgün ve tutarlı duruş”
 • ”İçerik” (Kelimeler ve Temalar) ve ”Süreç” (Enerji ve Alan) arasındaki fark
 • “Sohbetle gerçekleşen iletişim alanı” (Communication) yerine “Karşılaşma, paylaşım, Bir-olma” (Communion).
Randevu Al Hemen Ara
WhatsApp'tan bize yazın