fbpx
Mobbing (iş yerinde zorbalık) ve psikolojisi

Mobbing (iş yerinde zorbalık) ve psikolojisi

Mobbing, iş yerinde bir ya da birkaç kişinin bir çalışana karşı sistematik ve sürekli olarak psikolojik şiddet uyguladığı bir olgudur. Bu, çalışanın itibarını zedelemek, güvenini sarsmak ve onu fiziksel ya da duygusal olarak acı çekmeye yönlendirmeyi amaçlar. Çalışma yaşamında mobbing kavramı, iş yerinde bireylere üstleri, eşit düzeydeki çalışanlar veya astları tarafından sistematik biçimde uygulanan her tür kötü muamele, tehdit, şiddet, aşağılama gibi davranışları ifade eden anlamlar içermektedir (Tınaz, 2006)

Mobbing, kurbanın performansını düşürerek iş yerindeki ilişkileri ve üretkenliği olumsuz etkileyebilir. Psikolojik açıdan, mobbing kurbanında uzun vadeli etkiler yaratabilir ve işyeri stresi, depresyon, anksiyete, kendine güven eksikliği gibi ciddi sorunlara neden olabilir.

Mobbingin birçok nedeni olabilir. Kıskançlık, rekabet, önyargı, kişisel farklılıklar veya yöneticilerin kontrolsüz gücü gibi faktörler, mobbing davranışlarının temelini oluşturabilir. Aynı zamanda, iş yeri kültürü, düşük iş memnuniyeti ve zayıf liderlik, mobbing davranışlarının gelişimine zemin hazırlar. Mobbing rahatsız edici davranışlarla kendini gösteren, zaman geçtikçe acı vermeye başlayan ve olayların sarmal biçimde hız kazandığı; çeşitli aşamalardan oluşan bir süreçtir. (Tınaz, 2006)

Mobbingin kurbanları, sıklıkla kendilerini yalnız ve çaresiz hissederler. Durumla başa çıkmakta zorlanır, işe olan bağlılıklarını kaybedebilir ve iş performanslarında düşüş yaşayabilirler. Ayrıca, mobbing, kurbanın özel yaşamına da yansıyabilir ve sosyal ilişkilerini etkileyebilir.

Mobbingle mücadele etmek için iş yerlerinde önleyici ve koruyucu önlemler almak önemlidir. Şirketler, iş yeri politikalarını gözden geçirmeli ve çalışanlar arasında olumlu bir işyeri kültürü oluşturmalıdır. Mobbingin iş yerinde kabul edilemez bir davranış olduğunu açıkça belirten politikalar oluşturmak, çalışanların farkındalığını artıracaktır.

Kurbanlar, destekleyici bir çalışma ortamının yanı sıra profesyonel yardım almalıdır. İş yerinde psikolojik danışmanlık hizmetleri sunmak, kurbanların etkilerle başa çıkmasına yardımcı olabilir.

Sonuç olarak, mobbing iş yerindeki ciddi bir psikolojik sorundur. Hem kurbanlar hem de işverenler, mobbingle mücadele etmek için bilinçlenmeli ve önleyici tedbirler almalıdır. Sağlıklı bir iş ortamı sağlamak hem çalışanların refahını hem de iş yerinin verimliliğini artırır. Mobbing, toplu bir çaba ve bilinçli eylemlerle engellenebilir ve sonlandırılabilir.

KAYNAKÇA:
– Pınar Tınaz (2006); İşyerinde Psikolojik Taciz (Mobbing), Beta Basım Yayım, İstanbul, s. 8
– Tınaz, P. (2006). İşyerinde psikolojik taciz mobbing. Çalışma ve Toplum, 4 (11), 13-28.

Randevu Al Hemen Ara
WhatsApp'tan bize yazın